Lékařské masážní lehátko HHP

pani-lehatkoVyvinuto specialisty:

S úspěchem používáno předními evropskými fyzioterapeuty, lékaři a rehabilitačními klinikami. Jenom v Německé Spolkové Republice je HHP masážní lehátko dnes využíváno více než 2000 lékaři, univerzitními a RH klinikami.

Jedinečný systém, který obdržel celosvětově první lékařský certifikát.

Andulační-kmitočtová masáž s infračerveným hlubokým prohříváním svalů a kůže vytváří podnět k rozšíření krevních cév a vede k lepšímu toku krve do tkání. Tato funkce se projeví pocitem nesmírně příjemného tepla.

Různé zóny kůže jsou přes nervové reflexy spojeny s vnitřními orgány. Oscilace zde působí nejenom na kůži a svaly, ale harmonizuje i souhru vnitřních orgánů. Tato je samozřejmě jedním z d ůležitých předpokladů pro zachování vašeho zdraví.