METODA SU JOK

su jokVyužívá toho, že na ruce i noze je celá řada míst, v nichž se odráží stav tělesných orgánů a při poruše funkce orgánu dochází ke změně citlivosti i v příslušné projekční oblasti na těle. Tyto mikrosystémy tak vytvářejí na malém prostoru celý klinický symptomatický obraz. Tím je zjednodušena diagnostika i terapie. Ošetřením těchto míst tlakovou masáží nebo použitím pelyňkových moxů se udržuje rovnováha organismu.